Scházíme se a zachycujeme podobu města jaké ho vidíme svýma očima v daný okamžik.

www.urbansketchers.cz